Tolk Vertaal

Heb jij hoofdpijn?

چی میگی تو؟

Beëidigde tolk                                            ترگمان رسمی (سوگندخورده)  زبان پارسی دری

Ario Soltani                                                                                                   آریو سلطانی   

Roepnaam   : Ario 

Beroep         : Communicatie Specialist

                        Beëdigde Tolk 

Studie           : HBO/WO/MSc

Leeftijd         : 50+

Nationaliteit: Wereldburger

Wonende te: Nederland 

Afkomst       : Iran / Lor / Bakhtiari

Taal               : Prz/NL/Eng

    IranDutch

 • ترگمان (مترجم) زبان پارسی 
 • راهنمای درخواست اقامت کاری/ درسی/  و پناهجویی
 •  آموزش شهروندی
 • آموزش رفتار, پیشگیری از خشونت
 • تهیه ویدیو/فیلم آموزشی و مستند
 • ساخت شرکت
 • راهنمای بازرگانی و بازاریابی

Dringend een tolk nodig: 0649649474

TOLK RESERVEREN


We verzoeken u om een tolk vooraf te reserveren. De kosten van telefonisch tolk en tolk op locatie wordt per email naar u gestuurd.

ٌWilt u gebruik maken van ons tolk diensten dan kunt u ons bereiken op het nummer 0649649474 of een email sturen naar info@irandutch.com.

Tolken en vertalen

Tolk Farsi/Perzisch Nederlands:


Klanten

 • Openbare ministerie / Rechtbank
 • Vreemdelingen politie / politie
 • Advocaten /asiel procedure
 • COA
 • Zorg organisaties, GZA en ziekenhuizen
 • Notaris

Tolk & Communicatie

Een tolk is een communicatie middel die zorgt dat partijen met elkaar praten en zich verstaanbaar maken. Soms moet een tolk meer doen dan alleen een middel zijn en gaat zorgen dat een communicatie soepel loopt. Niet alle opdrachtgevers geven prijs aan technieken die een tolk gebruikt om de verbinding tot stand te brengen die nodig is. U weet dat de mensen uit dezelfde land ook communicatie problemen kunnen hebben met elkaar, anders zou het wordt sorry niet bestaan. De politie heeft eigen eisen aan de tolk, de IND ook. De eisen zijn niet hetzelfde, ze lijken op elkaar maar in de essentie zijn die verschillend. In sommige zaken is een tolk ook een communicatie deskundige, die weet de communicatie tot stand te brengen maar ook begrijpelijk te maken.

Vooral nu de overheid B-tolken inschakelde is het kwaliteit van vertalen naar beneden gehaald. Dit komt omdat de overheid denkt aan de kwantiteit en niet aan de kwaliteit. De tolk en vertaal bemiddelaars denken ook hetzelfde, en die willen meer verdienen door goedkoper tolken in te schakelen. Daarom kunnen de opdrachtgevers niet altijd verwachten dat de tolk voldoet aan hen eisen, sommige opdrachtgevers willen dat de tolk meer in huis heeft dan alleen worden omzetten in de Nederlandse. Meeste advocaten verwachten een tolk die ervaring en kennis heeft van de onderwerpen die de klant en de advocaat ten goede komen.


Dari is geen taal

Als voorbeeld, Dari is geen taal, het is Parsi ye Dari. Een taal voor alle deuren in de Perzisch rijk. De Westers kolonialistische politiek verzint zulke taalgebruiken. Parsi ye Dari betekent algemeen beschaafd Parsi welke wordt gebruikt in Iran, Afghanistan of voormalige Khorasan, Tadzjikistan, Turkije, Koerdistan, India en Pakistan en in de Golflanden.


Door de heersende politieke macht wij kunnen ons Parsi ye Dari niet ontwikkelen. De overheiden in de genoemde landen volgen de westerse anti Iraanse en de Perzisch scenario. Zonder die invloed we hadden nu een veel mmakkelijker te communiceren taal in de Asia gehad. 


In de bezette provincies door de Rusland wordt Perzisch Dari gesproken, men sprak ook in hun eigen talen welke was gemixt met veel Perzisch woorden, die staten of de Ostans (Iraanse voormalige provincies) zoals Azerbaijan, Georgië, Turkmenistan, Armenië, Kazachstan, en de bezette Koerdische provincies die verdeeld is tussen Iran, Turkije en Syria, en de verspreide Koerden spreken een mix van twee IIamische, de oorspronkelijke Iraanse taal, gemixt met de Perzische taal en dit geld ook voor de gemixt bevolking van de Perzisch golf staten en Irak, waarin Arabieren maar ook koerden, Lori en Asuri, Armenië en andere wonen. Door de Westerse politiek wordt er veel Arabieren naar Iran geïmmigreerd om de bovenhand te houden over de anderen. Dezelfde is gedaan in Afghanistan door de Pashtoun volk te versterken door de Pashtoun uit Pakistan te importeren om de andere volkeren en de talige in Afghanistan de baas maken. Wat doet de westerse heersers nadat de landen hebben zwak gemaakt, een aanval doen op de taal en cultuur en het veranderen van geschiedenis. Daarin spelt de taal een belangrijk element. Dari als taal te gaan benoemen is een politieke zet in die richting, de Imperialistische gedachten voor de heersen over de wereld.


Iran is een woord die afgeleid is van de mensen die leven in de Arische rij. Alle mensen die in de Arische rijk wonen spreken of verstaan de Iraanse taalen en of zijn beinvloed door de Iraanse talen. Aria is de benoeming van die volkeren, voor alle geliefde bevolkkingen in alle die landen.

Afghanistan is Pashtounistan


Afghaan en inwoners van Afghanistan

De Pashtoun, minderheid in afghanistan welke

één van de oudste Iraanse bevolking is, spreken de taal Pashtoun, n van de oud Iraanse talen. De Pashtou taal is tevens één van de Avestaische talen. Een zeer gewaardeerde volk in de geschiedenis, van Persia. Sinds de Engelsen de India wilden klein krijgen werden de leiders van deze bevolking slaven van de Engelse politiek en hebben de meeste mensen uit die bevolking omgezet in strijd voor de Engelse doen in de regio.  De bevolking is de grootste slachtoffer van Arabisch godsdienst, de islam geworden. 


Khorasan Bozorg


De beste benoeming voor Afghanistan is Khorasan Bozorg 


Afghanistan is de benoeming van een land van Pashtoun bevolking. Dit is helemaal fout en is opgelegd door de politiek, de Engelse kolonialistische politiek, heeft dit naam bedacht, het heeft geen historische achtergrond. Engelsen motiveren Afghanen, de Pashtoun om op te staan tegen de centrale gezag, als resultaat de Perzisch rijk valt in weeën.

Niet alle inwoners in Afghanistan zijn Afghaan. Het wordt Afghaan is afkomstig van de Pashtoun volk die Afghaan heten, die zijn door de Engelsen aan de macht gebracht na dat ze Iran en Afghanistan (Khorasan) hebben gescheiden. De naam Afghaan wordt nu door de politiek herhaald en zo zijn de geen Afghanen in Afghanistan ook Afghaan genoemd. Dit is niets anders dan kolonialistisch plan uit te voeren in onze landen. Een Afghaan spreekt Pashtoe (een oud Iraanse taal) en de rest spreken Farsi of (Parsi).

Parsi of Farsi

Het is Parsi, maar door de invloed van de Westerse politiek en de Arabische taal, is van letter P een F gemaakt. Dit omdat Arabisch heeft geen letter “P”. U merkt als u een Perzisch hoort Perzisch of Parsi te zeggen, wordt door de Nederlander Farsi gesuggereerd. Want de Nederlander kent de woorden die de Westerse politiek hem geleerd heeft en niet wat de echten woorden die door de mensen uit de Perzisch taal gebruikt worden.

Parsi je Dari

De tolken uit Iran en Afghanistan worden van elkaar gescheiden alsof ze twee talen spreken. Meest Nederlanders weten niet dat die landen waren een land en dat er Perzisch werd gesproken. Maar omdat we in Nederland wonen en de Nederlandse overheid als een onderdeel van de westerse politiek eist dat Dari een taal, moeten de tolken dat slikken en het herhalen. Gelukkig de Belgen weten dat ze Nederlands spreken. Er zijn ook vele andere dialecten in Nederland die bewijst dat Brabantse dialect geen andere taal is, maar een dialect is. Over Zuid-Afrika hoor je bijna niets, omdat heel veel andere historische vragen gaat oproepen die niet prettig zijn en omdat die Nederlanders schaamte bezorgen. Een goed voorbeeld is de Nederlands die in meerdere landen gebruikt wordt. Als je de geschiedenis van Nederland en België leest zie je vergelijkbare elementen, de taal in Nederland en de taal in een deel van België. Een andere vergelijking is de Engels taal die vol is van de Perzisch en Ilamitische worden, maar los daarvan Engels die in Amerika, Australië, New Zeeland, Zuid-Afrika en in Brittannië wordt gesproken hebben ook verschillen die duidelijk te zien is, in het schrijven en ook in spreken. Hetzelfde geldt ook voor de Parsi. Hoe bekwamer tolk is in de Perzisch taal en de dialecten hoe machtiger zij/hij is in het werk als tolk.

Een tolk die de beide dialecten uit Iran en Afghanistan kent, spreekt goed Perzisch e Dari, of de APD, Algemeen Perzisch Dari. Door de invloed van de westerse politiek in Iran en Afghanistan en de miljarden die geïnvesteerd wordt uit de zak van dezelfde landen, wordt er een breuk gemaakt tussen de Perzisch Dari e sprekende. U kunt dit vergelijken met de Berlijnse muur die gemaakt was tussen de volkeren in Duitsland. Na de tweede wereldoorlog en verdelen van vele landen door de Westen is er een scenario geschreven die momenteel aan het uitvoeren is, misverstanden en anarchie en tegegenstrijdigheid crieren is een Westrese eigenschap, een karakter die je je snel herkend.

Arabische invloed

Om de Perzisch levenswijze, cultuur en de geschiedenis te vernietigen zijn de westerse politiebus actief op scheuren van de Perzische taal en vervangen van de woorden in de Arabisch taal. Taal en cultuur geven identiteit aan persoon, maar hoe wil je van geen Arabier een Arabier maken en een moslim, de poging is gestart 1400 jaar geleden en het is nog niet gelukt om van een Pers een Arabier te maken. Om de mensen tegen elkaar laten te laten vechten wordt er van alles gedacht onder andere door om de identiteitsverwarring te vergroten. De door de westerse landen erkende islamitische overheden in Iran en Afghanistan zijn druk bezig met het uitvoeren van de Westerse scenario. Het importeren van de Arabische worden, is een deel van de politiek die wordt uitgevoerd door de agenten van de Westen en Rusland in Iran en Afghanistan.

Om de omvang van de Perzische taal beter te begrijpen lees de tekst uit de volgende link;

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Iran

Technieken in huis:


Consecutieve tolk

Een consecutieve tolk, of ook wel gesprekstolk, wordt doorgaans ingezet bij één-op-één gesprekken aan de telefoon of op locatie. 

Simultaantolk

Simultaan tolken is tegelijkertijd luisteren en vertalen. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. 

Fluistertolk

Een fluistertolk is een simultaantolk die doorgaans wordt ingezet bij wat grotere bijeenkomsten waar slechts enkele gasten in een andere taal bediend dienen te worden. 

Congrestolk

Congrestolken (of conferentietolken) is niet zozeer een afwijkende vorm van tolken. 


Download de leveringsovereenkomst tolkdiensten van IranDutch

Interculturele Communicatie

Tolken is tot stand brengen van communicatie tussen twee of meerdere mensen die niet dezelfde taal spreken. In de meeste gevallen is tolken meer dan alleen woorden uit twee talen te vertalen. Denk aan belangrijke onzichtbare kennis van cultuur, geschiedenis, religie, gewoontes, politiek en de algemene kennis over het land die een parallelle lijn van data ‘s creëert die zonder hen niet goed gecommuniceerd wordt. Een tolk moet de juiste wordt zoeken in dezelfde concept als de taal die gebruikt wordt. Een mooi voorbeeld is, een tolk moet de uitgesproken straattaal omzetten in de straattaal en niet in een nette taal en andersom. Mensen die uit dezelfde streek komen, dezelfde dialect spreken verstaan elkaar beter. Zelf de leeftijd van de tolk speelt een belangrijke rol. Om het verhaal kort te maken je hebt tolken en tolken, die je van buiten niet van elkaar kan onderscheiden. Vaak zit er niemand anders die de beide talen spreekt die kan zeggen welke tolk draagt bij de communicatie en welk niet. Daar om is niet makkelijk om het verschil te zien. Slimme advocaten gaan de woorden tellen, maar dat geldt niet voor alle talen. Sommige begrippen moet je toch extra woorden voor in zetten. We weten dat een ondernemer geen undertaker is. In het geval van technisch taal gebruik als in de juridische zaken is sprake van verschil in waarde en balans. De begrippen hebben een toelichting nodig maar die tijd krijg je niet en de mensen in toga die maken geen rekening met de tolk, alhoewel ze denken dat ze het doen. Er naast het is belangrijk dat de tolk betrouwbaar, objectief en eerlijk is dit naast zijn kennis van beide talen.

Ik geef u een tip, de beste tolk is een tolk die zoekt naar het beste woord voor vertalen, in het kortste tijd. Het beste woord is het meest dicht bij de bedoeling van de persoon die het uitspreekt, wel goed in dezelfde toon uitgesproken en met dezelfde lading, intensiteit en gevoelens. Die tolk herkent de onzichtbare communicatie-elementen (verbaal en non-verbaal en nog meer) en die meeneemt in zijn vertaling. De beste tolk is goed in luisteren en omzetten en denken pas daarna verwoorden in fractie van tijd.

We hebben het over de taal, een taal met eigen melodie, kleur, betekenissen, dubbelzinnigheid en nuances! Tolken is niet de woorden omzetten, in tegenstelling tot hetgene vaak van een tolk wordt verwacht.

Er naast de ervaring van de tolk en de kennis over het onderwerp zijn bepalend voor tot stand brengen van een goed communicatie.

Misverstanden voorkomen, slechte politiek