Asielaanvraag

Begeleiding va Vluchtellingen


Asielzoekers

Uit Afghanistan en Iran

hebben begeleiding nodig

in de asielprocedure.


Onze diensten:


- Begeleiding in de asielprocedure

- Voorlichting en coaching, Groep en        particulier

- Vertalen en Tolken

- Inburgering traject

- Interculturele communicatie

- Training, agressie, interview, omgaan met stress


- Begeleiden tweede asielaanvraag


Asielaanvraag 

Begeleiden van asielzoekers in de gehele asielprocedure


Consulting en training


Asiel aanvraag:


Interview voorbereiden

Interview technieken

Gesprek met de  advocaat/IND/de keten


Steun aan de advocaat


Controle en aanvulling nadergehoor

Voorlichting op zienswijze

Post negatieve beschikking

Voorbereiden voor rechtbank

Consulting

Begeleiden de Interviews

in asielprocedure van A tot V


Voorlichting


Gehele asiel procedure van asiel tot verblijf


- Aanmeld gehoor

Eerste gehoor

- Nadergehoor

- Aanvullende gehoor

- Voornemen

- Zienswijze

- Beschikking

- Rechtbank

- Aanvullende gehoor

- Hogerberoep


Illegaliteit Betrijden

- Begeleiden naar een opvang

- Tweede asielaanvraag

Contact

Irandutch

Tolk en vertaal bureau

is werkzaam onder de Dutch Trade office b.v.

Postbus 9130

1180 MC Amstelveen

The Netherlands

+31-850609667


Contact form