Communicatie

Media en Communicatie

Beëdigde Tolk Perzisch

Media & Communicatie

MEDIA


 • Videoverslag
 • Documentaire
 • Voorlichting filmpje
 • Bedrijfsfilm
 • Reklame
 • Webdesign


 • ترگمان (مترجم) زبان پارسی 
 • راهنمای درخواست اقامت کاری/ درسی/  و پناهجویی
 •  آموزش شهروندی
 • آموزش رفتار, پیشگیری از خشونت
 • تهیه ویدیو/فیلم آموزشی و مستند
 • ساخت شرکت
 • راهنمای بازرگانی و بازاریابی

COMMUNICATIE


 • Tolk en vertalen voor diverse instanties
 • Begeleiden met asiel aanvraag, gesprek voorbereiding met IND, advocaat en politie 
 • Interview training, soliciteren
 • Consulting Inburgering asielzoekers
 • Begeleidng nieuwkomers, studie en werk
 • Begeleiding individuen en gezinnen
 • Interculturele coaching, personeel en nieuwkomer
 • Werkgelegenheid voor asielzoekers
 • Loopbaan begeleiding nieuwkomers 
 • Gedragstraining, met Role-Spell en video, omgaan met agressie
 • Kennismaking, werk en Belasting
 • Zakelijke bemmideling, handel en marketing

    IranDutch

Roep naam  : Ario Soltani

Beroep         : Media en communicatie

                        Beëdigde Tolk 

Studie           : KABK/UVA/R. Kennedy                              College

Nationaliteit: Nederlands

Communicatie Services

Voorbeelden van soorten tolkdiensten:

Congrestolken (voor grote bijeenkomsten met tolkcabines)

Fluistertolken (voor kleine bijeenkomsten zonder tolkcabines)

Gesprekstolken (bijvoorbeeld bij bezoek van buitenlandse delegaties, gesprekken tussen advocaat en cliënt, e.d.)

Gerechtstolken (voor tolken in rechtszaken)

Notariële tolken (als ondersteuning bij het passeren van notariële aktes)

Videotolk is een uitkomst op momenten dat er naast verbale communicatie ook non-verbale communicatie een belangrijke rol speelt.

Inburgering trainingen en cursussen op maat in eigen taal:


 • Maatschappij Orientatie
 • Studieren & Werken
 • Inburgering, meest belangrijke punten die een nieuwkomer moet weten.
 • Communicatie & Cultuur (in de samenleving en op werk)
 • Taal, in kleine group en online.


Doelgroep: Asielzoekers en nieuwkomers met status uit Iran, Afghanistan en Tajikistan

Begeleiding nieuw en oudkomers

 

Dagelijkse aktiviteiten, gezin en leden 

Werk en inkomen, eigen bedrijf starten

Studie, volgen, 

Omgaan met huiselijke problemen, moeilijke kinderen, man en vrouw realtie, omgaan met agressie

Omgaan met agressie, Role-Spell

Alleen voor organisaties en bedrijven die met nieuwkomers en oudkomers te maken hebben

Personeel training omgaan met person/en uit andere culturen 

Communiceren, met voorbeelden uit de praktijk

Training en begeleiding

 

 • inburgering
 • Interculturele begeleiding, training personeel
 • voor asielzoekers uit Iran en Afghanistan
 • omgaan met agressie
 • begeleiding in communicatie met begeleiders / mentoren
 • agressie op werk en thuis

 

Zakelijke begeleiding en training

 

 • zaken doen met Iran
 • interculturele kennis in handel
 • investeren
 • bankzaken en transactie

 

TOLK RESERVEREN


We verzoeken u om een tolk vooraf te reserveren. De kosten van telefonisch tolk en tolk op locatie wordt per email naar u gestuurd.

ٌWilt u gebruik maken van ons tolk diensten dan kunt u ons bereiken op het nummer 0649649474 of een email sturen naar info@irandutch.com.

Tolken en vertalen

Tolk Farsi/Perzisch Nederlands:


 • de rechtbank
 • verhoor IND en de politiediensten
 • begeleiden asielaanvraag
 • tolken voor een advocaat
 • tolken bij het behalen van uw rijbewijs
 • tolken in de zorg

Consecutieve tolk

Een consecutieve tolk, of ook wel gesprekstolk, wordt doorgaans ingezet bij één-op-één gesprekken aan de telefoon of op locatie. 

Simultaantolk

Simultaan tolken is tegelijkertijd luisteren en vertalen. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. 

Fluistertolk

Een fluistertolk is een simultaantolk die doorgaans wordt ingezet bij wat grotere bijeenkomsten waar slechts enkele gasten in een andere taal bediend dienen te worden. 

Congrestolk

Congrestolken (of conferentietolken) is niet zozeer een afwijkende vorm van tolken. 

Download de leveringsovereenkomst tolkdiensten van IranDutch

Contact form

Contact nemen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ترگمه و مشاوره (شورگیری /رایزنی ) درخواست پناهنده گی  

؟ ترجمه یا ترگمه ؟

  مشاوره یک واژه است که از واژه پارسی {شور} گرفتن یا  شورکشیدن درست شده است

واژه دیگری مانند مشورت نیز از همین ریشه پارسی شور

گرفته شد ه اند


به گفته آریو 

ترگمه یک واژه پارسی است. درست شده از: تر + گفته

تر در چم تازه است

واژه ترگمه مانند بسیاری از واژگان پارسی درون عربی شده و دوباره بازگشته که شده ترجمه

ترگمان درست است که در عربی وارد شده و صرف عربی مترجم شده است

Contact adres:


Raadhuisstraat 22.

1016DE Amsterdam

020-3376318

0649649474

info@irandutch.com


CONTACT DETAILS

Raadhuisstraat 22

1016DE. Amsterdam.

The Netherlands

+31-20-3376318

+31-649649474